Sprejetje delegiranega akta o prvem sklopu ESRS s strani Evropske komisije

1 Avgust 2023

Chapter Zero Slovenia pozdravlja sprejetje delegiranega akta o prvem sklopu evropskih standardov trajnostnega poročanja (ESRS) s strani Evropske komisije 31. julija 2023.

Delegirani akt, ki ga je sprejela Komisija, bo v drugi polovici avgusta uradno posredovan v pregled Evropskemu parlamentu in Svetu EU. Obdobje pregleda traja dva meseca in se lahko podaljša za nadaljnja dva meseca. Evropski parlament ali Svet lahko delegirani akt zavrneta, vendar ga ne smeta spremeniti. Pri pripravi standardov so upoštevane tudi izmenjave mnenj z Mednarodnim odborom za trajnostne standarde (ISSB) in s Pobudo za globalno poročanje (GRI), da bi zagotovili interoperabilnost med standardi EU in svetovnimi standardi ter preprečili nepotrebno dvojno poročanje družb.

Standardi pokrivajo širok spekter ESG vprašanj, vključno s podnebnimi spremembami, biotsko raznovrstnostjo in človekovimi pravicami. Investitorjem zagotavljajo ključne informacije za oceno trajnostnega vpliva družb, v katere investirajo.

Zahteve glede poročanja se bodo postopoma uvajale za različne gospodarske družbe. Po uvedbi bodo morale družbe, za katere je prej veljala direktiva o nefinančnem poročanju NFRD (velike družbe, ki kotirajo na borzi, velike banke in velike zavarovalnice, ki imajo več kot 500 zaposlenih) začeti poročati skladno z ESRS za poslovno leto 2024, prva poročila pa bodo morala biti razkrita leta 2025. Druga velika podjetja bodo morala začeti s poročanjem leto pozneje. Mala in srednje velika podjetja, ki kotirajo na borzi bodo morala s poročanjem skladno z ESRS začeti leta 2027.

Več informacij o sprejetju evropskih standardov trajnostnega poročanja je na voljo tukaj.

Sporočilo za javnost Evropske komisije je dostopno tukaj.