postanite-clan/mountains-gd278df542

Pridružite se

Postanite del naše skupnosti članov organov vodenja in nadzora, ki podnebne vidike postavljajo v središče svojih poslovnih strategij.

Z brezplačnim članstvom* boste pridobili dostop do:

✓ vseh dogodkov, delavnic, spletnih seminarjev in drugih aktivnostih Chapter Zero Slovenia,

✓ mesečnega novičnika o različnih dogodkih in vsebinah, povezanih s podnebnimi spremembami,

✓ informacij o novih lokalnih in mednarodnih predpisih o podnebnih spremembah,

✓ interakcije z gospodarskimi družbami, ki so podnebne spremembe že uvrstile med prednostne naloge,

✓ izmenjave izkušenj in znanja z drugimi člani,

✓ mreženja in novih poznanstev,

✓ sodelovanja na lokalnih in mednarodnih srečanjih, in še mnogo več.

* Člani Chapter Zero Slovenia lahko postanejo člani nadzornih svetov, uprav in upravnih odborov ter s tem pridobijo vse ugodnosti članstva. Če ne sodite v nobeno izmed omenjenih kategorij, lahko postanete podpornik Chapter Zero Slovenia. S statusom podpornika boste pridobili dostop do mesečnega novičnika, drugih aktualnih novic ter nekaterih dogodkov.

Obvezno polje je označeno z *

Organ vodenja je uprava (dvotirni sistem upravljanja) oz. izvršni direktor(ji) v upravnem odboru (enotirni sistem upravljanja). Organ nadzora je nadzorni svet (dvotirni sistem upravljanja) oz. neizvršni direktor(ji) v upravnem odboru (enotirni sistem upravljanja).