02 - 8 načel podnebnega upravljanja s Karino Litvack (drugi del)

 

V drugi epizodi Podnebnega klepeta Chapter Zero Slovenia Mojca Markizeti, članica delovne skupine Chapter Zero Slovenia, in Karina Litvack, ambasadorka in ustanovna predsednica Climate Governance Initiative, razpravljata o zadnjih štirih načelih (od osmih), ki vodijo gospodarske družbe pri izboljšanju njihovih strateških in celostnih razprav in ukrepov z vidika trajnosti in podnebnih sprememb:

  1. vključevanje v strateške odločitve družbe,
  2. spodbude,
  3. trajnostno poročanje in razkritja,
  4. izmenjava informacij.

Medtem ko je pozornost gospodarskih družb do podnebnih sprememb zaradi trajnostnega poročanja in razkritij, regulativnih predpisov in trendov investitorjev vse večja, se številni nadzorni sveti, uprave in upravni odbori s težavo celovito spopadajo s povezanimi tveganji in priložnostmi. Ob prepoznavanju te vrzeli načela ponujajo temelje za družbe, ki si prizadevajo za učinkovito podnebno upravljanje. Spodbujajo razpravo na ravni organov vodenja in nadzora o podnebnih kompetencah, ki vodijo k informiranim naložbenim odločitvam, sistemskemu razmišljanju ter integriranim poslovnim strategijam, ki upoštevajo kratkoročne in dolgoročne podnebne vplive.

Karina in Mojca zato skupaj odkrivata ključno vlogo, ki jo ima podnebno upravljanje pri usmerjanju podjetij k trajnostnim praksam. Obravnavata sklop načel podnebnega upravljanja, ki služijo kot vodilo za podjetja, ki želijo svoje strategije uskladiti s trajnostnimi cilji in spodbuditi pozitivne spremembe. V pogovoru odkrivata ključne elemente učinkovitega upravljanja, od vključevanja v strateške odločitve družbe in spodbud do trajnostnega poročanja in razkritja ter izmenjave informacij in sodelovanja.

-------------------

Karina Litvack je uveljavljena posameznica, ki je pomembno prispevala k trajnostnemu razvoju in upravljanju podjetij. S finančnim ozadjem in bogatimi izkušnjami na vodilnih položajih je postala vodilni glas v globalnem prostoru o odgovornosti podjetij in podnebnih spremembah. Od konference COP21 leta 2015 si je Karina prizadevala za vzpostavitev globalne mreže za somišljenike, direktorjev upravnih odborov, ki je leta 2019 postala pobuda Climate Governance Initiative, v okviru katere so nastala načela Svetovnega gospodarskega foruma za učinkovito podnebno upravljanje. Karina je ambasadorka in ustanovna predsednica Climate Governance Initiative.