Kaj lahko organi vodenja in nadzora pričakujejo od konference COP28?

Prihajajoča 28. konferenca pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP28) je ključna platforma za globalno ukrepanje na področju podnebnih sprememb. Konferenca COP28, ki bo potekala v Dubaju med 30. novembrom in 12. decembrom 2023, predstavlja pomemben trenutek za oceno naše poti do uresničevanja ciljev Pariškega sporazuma iz leta 2015, ki predvideva zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 43 % do leta 2030, s ciljem omejitve globalnega segrevanja na 1,5 °C. Jasno je, da trenutno nismo na pravi poti doseganja ciljev sporazuma. COP28 bo zato edinstvena priložnost za doseganje napredka, saj bo združil svetovne politične voditelje in nedržavne akterje, da bi spodbudili podnebne ukrepe in zagotovili, da bo svet na pravi poti k uresničitvi ciljev.

COP28 je še posebej pomemben dogodek, saj bodo pogodbenice obravnavale ugotovitve prvega globalnega pregleda stanja izvajanja Pariškega sporazuma. V pregledu je ocenjen napredek pri podnebnih ukrepih v zadnjih petih letih in ali so ukrepi, ki so jih sprejele države, skladni s cilji Pariškega sporazuma.

Zaključki COP28 bodo pomembni tudi za sprejemanje odločitev na ravni organov vodenja in nadzora. Medtem ko gospodarske družbe spodbujajo podnebne ukrepe na številnih področjih, potrebujejo gotovost in zagotovilo, da si tudi vlade prizadevajo za politične ukrepe, ki bodo podprli doseganje prihodnosti z ničelno neto vrednostjo. Rezultati pogajanj na COP28 bodo pomembni instrumenti za gospodarstvo, ki utegnejo vplivati na strateške odločitve o naložbah in načinih razogljičenja. Nekateri se lahko prenesejo v nacionalne in regionalne predpise, kar bi lahko vplivalo na postopke upravljanja družb.

Prednostne naloge v okviru posameznih tem za COP28 so naslednje:

Finance / Trgovanje / Enakost spolov / Odgovornost

 • Reforma mednarodnih finančnih institucij za prehod, ki bo pravičen za oba spola.
 • Omogočanje prostovoljnih trgov ogljika.
 • Vzpostavitev odgovornosti glede podnebnih sprememb v zasebnem sektorju.

Narava / Raba tal / Oceani:

 • Opredelitev celostnih podnebno-naravnih poti za mobilizacijo sredstev, s poudarkom na družbah, ki določajo, analizirajo in razkrivajo cilje, povezane z naravo.

Energetika in industrija / Pravični prehod / Domorodna ljudstva:

 • Inovacije in ukrepi za razogljičenje sektorjev, ki povzročajo največ emisij in jih je težko odpraviti, kot so cement, jeklo in aluminij.
 • Mobilizacija energetskega prehoda, vključno z razpravami o postopnem opuščanju ali zmanjševanju fosilnih goriv, čistem vodiku, jedrski energiji in dekarbonizacijskih tehnologijah.
 • Osredotočanje na globalno hlajenje za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v okviru novoustanovljene Cool Coalition.
 • Krepitev vloge avtohtonih ljudstev pri pravičnem prehodu.

Zdravje / Pomoč, okrevanje in mir:

 • Nadaljevanje razprav o aktivaciji in mobilizaciji "sklada za izgube in škodo", ustanovljenega na COP27, da bi zagotovili rešitve za prilagajanje podnebnim spremembam in odpornost.

Večnivojsko ukrepanje / Urbanizacija / Promet:

 • Ukrepanje na več ravneh na področju trajnostnega financiranja trgovine v celotnih dobavnih verigah, vključno z velikimi družbami, ki imajo ključno vlogo pri razogljičenju dobavne verige.
   

Hrana, kmetijstvo in voda:

Mladi, otroci, izobraževanje in spretnosti:

 • Investiranje v zelena delovna mesta, podjetništvo in inovacije, ki jih vodijo mladi in so odgovor na okoljske in družbene izzive.

 

Vir informacij: Climate Governance Initiative, What to expect at COP28: A briefing for board directors. https://hub.climate-governance.org/article/preCOP28_briefing


Naša krovna organizacija Climate Governance Initiative 14. decembra 2023 ob 13. uri po srednjeevropskem času organizira spletni seminar o izidih COP28 in kaj to pomeni za skupnost organov vodenja in nadzora. Več informacij in prijave so na voljo na povezavi.