Kako naj organi vodenja in nadzora učinkovito upravljajo s podnebnimi spremembami

vsebine/pexels-photo-4792327

Vodilna načela in vprašanja

Preberite napotke o tem, kako prepoznati, da je podnebno upravljanje sestavni del osnovnega odgovornega upravljanja.

 

V ta namen je Svetovni gospodarski forum v sodelovanju z družbo PwC razvil sklop načel, ki usmerjajo razvoj odgovornega podnebnega upravljanja. Da bi bila ta načela praktična in operativna, je vsakemu od njih priložen sklop vprašanj, ki gospodarskim družbam pomagajo ugotoviti in odpraviti morebitne vrzeli v njihovem trenutnem pristopu k podnebnemu upravljanju.

Predstavljamo vam osem načel podnebnega upravljanja, ki lahko podjetjem pomagajo izboljšati njihovo strateško in celostno razpravo ter ukrepe na področju podnebnih sprememb:

  1. Odgovornost organov vodenja in nadzora pri naslavljanju podnebnih sprememb

Kot nosilci odgovornosti za dolgoročno upravljanje in odpornosti družbe, bi morali zagotavljati učinkovito upravljanje s tveganji in upoštevati morebitne spremembe poslovnega okolja, ki lahko nastanejo zaradi podnebnih sprememb.

  1. Obvladovanje področja

Zagotoviti je potrebno, da je sestava organov vodenja in nadzora dovolj raznolika glede na znanje, veščine in izkušnje, da lahko člani učinkovito razpravljajo in sprejemajo odločitve, ki temeljijo na zavedanju ter razumevanju tveganj in priložnosti povezanih s podnebnim upravljanjem.

  1. Struktura in organizacija

Za dolgoročno učinkovitost in uspešnost delovanja družbe bi morali organi vodenja in nadzora določiti najučinkovitejši način vključevanja podnebnih vidikov v svojo sestavo in organizacijo delovanja.

  1. Ocena tveganj in priložnosti

Organi vodenja in nadzora bi morali neprestano ocenjevati kratkoročna, srednjeročna in dolgoročna podnebna tveganja in priložnosti ter ustrezno ukrepati glede na njihovo pomembnost za družbo.

  1. Vključevanje v strateške odločitve družbe

Organi vodenja in nadzora bi morali zagotoviti, da so vidiki podnebnih sprememb in upravljanje z njimi povezanih tveganj in priložnosti, integrirani v procese strateškega načrtovanja in odločanja v družbi

  1. Spodbude

Finančne spodbude vodstvu bi morale vključevati merljive cilje in kazalnike uspešnosti, ki so prilagojeni posamezni družbi in hkrati zagotavljajo njeno dolgoročno uspešnost

  1. Trajnostno poročanje in razkritja

Vsa pomembna tveganja, priložnosti in strateške odločitve povezane s podnebjem, je potrebno dosledno in pregledno razkriti v letnem poročilu družbe (v okviru trajnostnega ali nefinančnega poročanja), s ciljem povečanja kakovosti in ne obsega poročanja

  1. Izmenjava informacij

Pomembno je, da se člani organov vodenja in nadzora redno srečujejo, sodelujejo in izmenjujejo znanje ter izkušnje z vsemi deležniki. Tako družba ostaja nenehno obveščena v dialogu z investitorji, pripravljavci politik, odločevalci in drugimi deležniki.