Priročnik o podnebnem upravljanju in krožnem gospodarstvu

Priročnik, ki so ga izdali Svetovni gospodarski forum, Climate Governance Initiative in Accenture, organe vodenja in nadzora seznanja s praktičnimi spoznanji o vlogi krožnega gospodarstva pri doseganju podnebnih in okoljskih zavez ter ustvarjanju dodane vrednosti in odpornosti družbe.

Prehod na krožne poslovne modele je bistvenega pomena, da gospodarske družbe izpolnijo podnebne cilje in dosežejo neto ničelne emisije. Tradicionalni linearni ekonomski model intenzivno porablja vire in je škodljiv za okolje. Po drugi strani pa krožno gospodarstvo zmanjšuje količino odpadkov, zagotavlja trajnostne alternative in je ključno za spremembo sistema. Ravno organi vodenja in nadzora pa imajo ključno vlogo pri spodbujanju te preobrazbe.

Krožno gospodarstvo ne koristi le okolju, temveč ponuja tudi učinkovitost poslovanja, odpornost in dodano finančno vrednost, ki je do leta 2030 ocenjena na 4,5 bilijona ameriških dolarjev. Krožno gospodarstvo podpirajo preference potrošnikov, hkrati pa krepi dobavne verige in zmanjšuje tveganja zaradi pomanjkanja naravnih virov.

Gospodarske družbe bi morale svojo krožno pot začeti z določitvijo jasnih ciljev, usklajenih z obstoječimi podnebnimi cilji. Pet ključnih elementov, ki spodbujajo krožno poslovanje, so vključevanje potrošnikov, dizajn, povratna logistika, partnerstva in inovativne tehnologije. Sodelovanje je bistvenega pomena za delitev koristi in tveganj. Da bi družba to dosegla, mora krožnost vključiti v celotno organizacijo z jasnim upravljanjem, vodenjem, odgovornostjo in spodbudami. Vsaka funkcija ima pomembno vlogo, od finančnih direktorjev, ki poročajo o ciljih krožnosti, do tehničnih direktorjev, ki omogočajo krožnost.

Avtor: Climate Governance Initiative | Prevod: Chapter Zero Slovenia

Poleg tega standardizirani okviri, novi predpisi in zahteve deležnikov po ESG poročanju povečujejo pritisk za razkritje informacij v zvezi s krožnostjo in emisijami. Družbe bi zato morale vlagati v infrastrukturo za merjenje in obdelovanje ESG podatkov.

Z dobrim razumevanjem tega priročnika lahko organi vodenja in nadzora spodbudijo začetek krožne preobrazbe, uresničijo dodano vrednost, razogljičenje dobavne verige in operativno odpornost.