Priročnik za organe vodenja in nadzora o dekarbonizaciji

vsebine/pexels-photo-414837

Priročnik za organe vodenja in nadzora o dekarbonizaciji je informativni dokument, ki ga je pripravil Svetovni gospodarski forum v sodelovanju z družbo Deloitte in pobudo Climate Governance Initiative.

Osredotoča se na pomen zmanjševanja emisij podjetij in vlogo uprav pri razvoju učinkovite strategije za blažitev podnebnih sprememb. Vsebuje načrt dekarbonizacije in vprašanja za člane nadzornih svetov, uprav in upravnih odborov, da bi olajšali prehod na ničelno neto vrednost. S študijami primerov prikazuje priložnosti, ki jih podjetjem lahko prinesejo podnebni ukrepi.