Raziskava med organi vodenja in nadzora: Kako lahko pospešimo podnebne ukrepe?

Kantar, vodilna svetovna družba za trženjske podatke in analitiko, je skupaj s Climate Governance Initiative pripravil edinstven pregled stanja podnebnih ukrepov med organi vodenja in nadzora. Raziskava "Kako lahko pospešimo podnebne ukrepe v sejni sebi?" objavljena aprila 2024, razkriva, da na svetovni ravni 86 % članov organov vodenja in nadzora vidi podnebno preobrazbo kot poslovno priložnost. Devet od desetih jih meni, da podnebni izzivi zahtevajo nove oblike vodenja.

90 % vprašanih meni, da je odgovornost organov vodenja in nadzora, da vplivajo na usmeritev organizacije na področju podnebnih sprememb.

86 % vprašanih vidi podnebne spremembe kot poslovno priložnost.

57 % tistih, ki so aktivno vključeni v svoj lokalni Chapter, je dejalo, da je bilo njihovo delovanje na področju trajnosti v sejni sobi povezano s tem.

Raziskava, ki temelji na anketah in poglobljenih pogovorih s člani mreže pobude v 20 državah, razkriva, da 90 % članov organov vodenja in nadzora meni, da so odgovorni za vodenje podnebne agende v njihovih organizacijah. Pozitivno je, da velika večina (93 %) meni, da lahko vplivajo na usmeritev svoje organizacije na področju podnebnih sprememb. Večina je tudi osebno motivirana za ukrepanje, saj jih 84 % trdi, da so dokaj ali zelo vpleteni v to temo.

Kljub temu pozitivnemu pogledu pa konkretni napredek zaostaja za ambicijami. Na svetovni ravni le 40 % organov vodenja in nadzora trenutno poroča o podnebnih spremembah, več kot polovica pa ne namerava objaviti načrta za prehod (56 %). Največje ovire za ukrepanje so pomanjkanje določanja prednostnih nalog, ki jih povzroča osredotočenost na kratkoročno odpornost in napredek. Temu tesno sledijo vrzeli v znanju in pomanjkanje finančnih spodbud.

Kljub temu je pričakovati, da se bo pozitivni zagon okrepil. Po pričakovanjih se bo število organov vodenja in nadzora, ki poročajo o podnebnih spremembah, v naslednjem letu znatno povečalo, in sicer s 40 % na 72 %. Medtem ko je 57 % vprašanih izjavilo, da je podnebna tematika danes osrednjega pomena za njihovo poslovno strategijo, jih 77 % meni, da bo sčasoma spremenilo njihov poslovni model. Člani organov vodenja in nadzora že dosegajo napredek pri obravnavanju podnebnih sprememb s poslovno strategijo, politiko in poročanjem.

Izsledki vprašanih o tem, kako organi vodenja in nadzora trenutno pristopajo k podnebnim ukrepom: