Seznanite se s podnebno terminologijo po UNDP

Podnebne spremembe so eden od najbolj perečih izzivov, s katerimi se danes sooča naš planet. Znanstveniki in strokovnjaki že vrsto let opozarjajo na nevarnost, vendar splošna javnost zaradi zapletene in tehnične narave podnebne znanosti težko v celoti dojame razsežnost problema. Program Združenih narodov za razvoj (UNDP) se zaveda, da je treba premostiti to vrzel med znanostjo in družbo, zato je oblikoval "Podnebni slovar". Namen te inovativne pobude je zagotoviti vsakdanji vodnik za razumevanje podnebnih sprememb, ki bo dostopen in razumljiv posameznikom iz različnih ozadij in na različnih ravneh strokovnega znanja.

vsebine/Posnetek-zaslona-2023-09-04-153655

"Podnebni slovar" temelji na temeljnem prepričanju, da je v znanju moč. Opolnomočenje ljudi z informacijami, ki jih potrebujejo za razumevanje podnebnih sprememb, je ključno za spodbujanje ukrepanja in kolektivne odgovornosti. Podnebne spremembe niso oddaljen, abstrakten pojem - zadevajo vse nas in vsakdo mora imeti možnost, da jih v celoti razume. Eden od izzivov pri komuniciranju o podnebnih spremembah je obilica zapletenega znanstvenega žargona, ki pogosto spremlja to temo, zaradi česar se mnogi posamezniki počutijo zmedeni. "Podnebni slovar" si prizadeva razjasniti te izraze in koncepte tako, da jih razčleni v enostavne razlage.

Za "Podnebni slovar" je značilen ustvarjalni komunikacijski pristop. Ta pobuda se ne zanaša zgolj na besedilo, temveč za razlago zapletenih podnebnih konceptov uporablja kombinacijo prepričljivih vizualnih podob, strnjenih razlag in zanimivega pripovedovanja zgodb. Uporablja infografike, ilustracije in primere iz resničnega sveta, da informacije niso le razumljive, temveč tudi vizualno privlačne.

Vir: Program Združenih narodov za razvoj (UNDP), 2023. https://www.undp.org/publications/climate-dictionary