Vpogled organov vodenja in nadzora v podnebne ukrepe

Skupnost predsedujočih Svetovnega gospodarskega foruma (World Economic Forum's Community of Chairpersons) je konec leta 2021 pričela pogovore s svojimi člani, da bi pridobila njihov vpogled v podnebne ukrepe. V ta namen je pripravila briefing, v katerem so povzeti poudarki iz pogovorov s 16 člani organov vodenja in nadzora iz različnih sektorjev in držav. Cilj dokumenta je organom vodenja in nadzora po vsem svetu zagotoviti znanje in razumevanje, ki ju potrebujejo za učinkovito obvladovanje kompleksnega področja podnebnega upravljanja. Ta dokument obravnava pet ključnih področij, ob katerih si morajo člani organov vodenja in nadzora zastaviti vprašanja, ki so pomembna za usmerjanje njihovih družb na pot trajnostne transformacije.

  1. Strategija

Ali veste, kje je vaša družba na poti podnebnega upravljanja in kako se bo morala razvijati?

Predsedujoči so ugotovili, da se številne družbe še vedno soočajo z vprašanjem "kako" in "zakaj" ukrepati pri obvladovanju podnebnih sprememb, vendar se število družb, ki se soočajo z vprašanjem "zakaj", zmanjšuje. Poudarili so, da morajo organi vodenja in nadzora slediti svetovnim trendom. Sprejemanje odločitev o podnebnih spremembah lahko traja dolgo, ko pa so enkrat sprejete, je ključnega pomena njihova implementacija.

Organi vodenja in nadzora se morajo čim prej odločiti, ali bodo pri podnebnih ukrepih prevzeli vodilno vlogo ali jim bodo sledili, za uskladitev pa je potrebna jasnost. Čakanje na vse informacije pred dejanskim ukrepanjem je lahko zahtevno, predolgo čakanje pa tvegano.

Prehod od "strategije trajnosti" k "trajnostni strategiji" je bistvenega pomena, prav tako pa je treba povečati raznolikost organov vodenja in nadzora, da bi se izognili kratkovidnemu razmišljanju. Tovrstni organi potrebujejo posameznike, ki razumejo hitrost sprememb in so pripravljeni tvegati.

  1. Tveganje in priložnost

V kolikšni meri se vaši organi vodenja in nadzora zavedajo tveganj in priložnosti, ki jih prinašajo podnebne spremembe ter s tem povezani ukrepi?

Številni organi vodenja in nadzora še vedno težko razumejo tveganja povezana s podnebnimi spremembami, zlasti tranzicijska tveganja, kot so zakonodajni predpisi in pritiski investitorjev. Ključnega pomena je, da organi podnebna tveganja obravnavajo enako kot vsa druga tveganja, s katerimi se srečujejo. Poleg tega morajo biti organi pozorni na priložnosti, ki se pojavijo v kriznih razmerah, in razmisliti, kako se usmeriti na nova področja rasti.

"Greenwashing", čeprav se zmanjšuje, ostaja pomembno tveganje. Nekatere družbe sprejemajo zaveze brez jasnega načrta za njihovo uresničitev. Da bi se izognili vtisu, da gre za "greenwashing", je bistveno, da družbe sledijo svojim zavezam. Vzpostavitev doslednih standardov poročanja in okvirov razkritja je prvi korak k učinkovitemu obvladovanju tveganj in izkoriščanju priložnosti.

  1. Deležniki

Ali razumete pritiske deležnikov in odločitve, s katerimi se soočajo?

Za večino družb je negativna publiciteta najpomembnejša gonilna sila za spremembe. Viri pritiskov se razlikujejo glede na lokacijo in panogo, vendar so vse pogostejši. Organi vodenja in nadzora lahko vršijo pritisk tudi na deležnike, kot so vlade in dobavitelji, da sprejmejo proaktivne ukrepe. Sodelovanje z njimi je bistvenega pomena za sprejemanje premišljenih odločitev in doseganje ustreznih rezultatov. Takšna dvosmerna komunikacija pripomore k sprejemanju odločitev in vodi k doseganju učinkovitih rezultatov.

  1. Kompetence organov vodenja in nadzora

Ali imajo vaši organi vodenja in nadzora ustrezno raznolikost kompetenc, da lahko zadostno sodelujejo pri podnebnih vprašanjih in odločno ukrepajo?

Na splošno se organi vodenja in nadzora premalo zavedajo, kaj počnejo druge družbe z vidika podnebnih ukrepov, podnebne kompetence pa se pogosto obravnavajo kot neobvezne. Kljub temu se to močno razlikuje glede na sektor, lokacijo in model lastništva. Ključno je, da družba zagotavlja izobraževanje svojih organov vodenja in nadzora.

  1. Delovanje organov vodenja in nadzora

Kako so podnebna tveganja in ukrepanje vključeni v delovanje vaših organov vodenja in nadzora ter strukturo upravljanja?

Kulturnih in podnebnih ukrepov ni mogoče prenesti na druge, temveč je potrebna aktivna vključitev organov vodenja in nadzora. Da bi zagotovili, da bodo podnebna vprašanja deležna potrebne pozornosti, je treba vzpostaviti strukturo, v kateri bodo redno na dnevnem redu organov vodenja in nadzora. To lahko vključuje načine, kot so izobraževalni programi za organe vodenja in nadzora, imenovanje strokovnjakov ali oblikovanje pododborov.