Preoblikovati moramo miselnost odpora do podnebnega ukrepanja na ravni vodstev in nadzornikov podjetij

28 Maj 2024

Novice/24330X0417

Ljubljana, 28. maj 2024 – Z namenom krepitve zavezanosti k ukrepanju na področju podnebnih sprememb na ravni vodstev in nadzornikov podjetij v Sloveniji je bila pred letom dni pod okriljem Britansko-slovenske gospodarske zbornice, Združenja nadzornikov Slovenije in družbe Deloitte ustanovljena podnebna pobuda Chapter Zero Slovenia. Ob obeležitvi 1. obletnice so štirje strokovnjaki s finančnega, kadrovskega, pravnega in marketinškega področja na dveh primerih slovenskega gospodarstva – Barcaffe in Medex – iskali odgovore na izzive in negotovosti, s katerimi se soočata v času spremenjene podnebne realnosti. Dogodka se je v vlogi častne pokroviteljice pobude udeležila tudi predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar.

Na dejstvo, da živimo v novi realnosti podnebnih sprememb in njihovih posledic, je v uvodnem nagovoru opozorila predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar in častna pokroviteljica Chapter Zero Slovenia: »O podnebnih spremembah več ne razmišljamo kot o oddaljeni prihodnosti, temveč v resnici z njimi živimo tukaj in zdaj. Lanskoletne ujme so močno prizadele tudi gospodarska podjetja na prizadetih območjih. Naš skupni interes je, da naredimo več tako glede blaženja podnebnih sprememb kot tudi prilagajanja nanje.« Zaključila je z besedami: »Svet je odgovornost voditeljev. Ravno tisti, ki najbolj onesnažujejo okolje, pa se tega premalo zavedajo.«

Vendar pa je odpor do ukrepanja glede podnebnih sprememb na ravni vodstev in nadzornikov podjetij še vedno prisotno, je ob tem opomnila Irena Prijović, izvršna direktorica Združenja nadzornikov Slovenije in članica upravnega odbora Chapter Zero Slovenia: »Potrebno je preoblikovati miselnost iz trenutnega pretežnega razmišljanja, da so podnebne spremembe strošek, ki ga moramo plačati, da izginejo, v novo miselnost, v kateri se osredotočamo na zmanjšanje njihovih vplivov. S tem bomo ohranili konkurenčnost, zgradili podnebno odpornost in ustvarili boljšo družbo.«

Na podlagi vpliva nove evropske Uredbe o deforestaciji (EUDR) na trgu globalnih surovin je Nataša Gladović, direktorica korporativnega upravljanja kakovosti v skupini Atlantic Grupa, predstavila primer blagovne znamke Barcaffe. Izpostavila je, da EUDR zahteva pridobitev informacij o geo-lokaciji pridelave določenih surovin (goveda, kavčuka, kakava, kave, palminega olja, soje, lesa), analizo tveganja za ogrožanje tropskega gozda in tam živečih avtohtonih ljudstev ter uvajanje ukrepov za zmanjšanje teh tveganj in ob tem dodala: »Pozdravljamo vsakršne ukrepe za zaščito okolja, vendar se pri tem soočamo z vrsto dilem glede administrativnih obveznosti in dejanskega učinka uredbe za okolje in družbo, predvsem glede na to, da ne gre za globalni dogovor.«

Ker mnogi dobavitelji že napovedujejo višje cene surovin, tudi za kavo, je Stefan Spiroski, svetovalec uprave in ESG koordinator v Novi KBM izpostavil, da sta nujna krepitev odnosov s ključnimi dobavitelji in aktivna podpora pri izpolnjevanju teh zahtev s ciljem boljšega nadzora nad dobavno verigo in stroški. O vplivu napovedi višjih cen na evropskega potrošnika je Janez Rakušček, izvršni kreativni direktor v družbi LunaTBWA izpostavil: »Nova regulativa zadeva vse blagovne znamke v Sloveniji,« a dodal, da lahko Barcaffe kot najmočnejša znamka v kategoriji ravno z otipljivo in jasno komunikacijo spreminja percepcijo potrošnikov in s tem pridobi največ. Saša Sodja, partnerica v odvetniški pisarni CMS Reich-Rohrwig Hainz, je dodala, da bodo vsa podjetja morala zavezi slediti: »Proaktiven pristop k skladnosti bo tudi dolgoročno zmanjšal pravna in finančna tveganja ter povečal konkurenčno prednost blagovne znamke«. O ključni zavezi vodstva k vodenju sodelavcev skozi spremembo pa je govorila Bojana Florjančič, partnerica in poslovna trenerka v družbi Hansen Beck: »Vodstvo mora ustvariti pogoje za iskanje rešitev, dosledno implementacijo spremembe in si ustvariti čas za prioritetne naloge.«

O izzivih družbe Medex z vidika podnebnih sprememb pa je vodja kakovosti Teja Mižigoj povedala: »Med nastaja s trudom naših edinstvenih čebel. Z gospodarnim čebelarjenjem lahko v veliki meri vplivamo pozitivno na zdravstveno dobrobit čebel, vendar se v zadnjem obdobju soočamo z neposrednim destruktorjem. Če smo pred desetimi leti v Sloveniji pridelali 2000 ton čebeljega medu na sezono, ga zdaj pridelamo okoli 200 ton. Zgovoren je podatek, da je bilo leta 1970 pri nas okoli 21 milijonov čebeljih družin, zdaj jih je le še okoli 16 milijonov. Dejstvo je, da čebele ne morejo živeti v toplih gredah.«

Z namenom ublažitve negativnega vpliva podnebnih sprememb na zmanjšanje ponudbe medu v prihodnosti je Spiroski poudaril: »Fokus bi moral biti na zagotavljanju dolgoročne dobičkonosnosti podjetja. Na ta način lahko zagotovite dovolj sredstev, ki jih lahko usmerite v financiranje R&D, predvsem z vidika alternativnih proizvodnih tehnik, internih procesov, sestavin in izdelkov; ter hkratna širitev in diverzifikacija dobaviteljev.« Da naj se Medex pozicionira na trgu kot advokat čebel je predlagal Rakušček: »Samo besede so premalo, držimo se načela "Walk the Talk": potrebna je izvirna, presenetljiva in odmevna konkretna aktivnost, na kateri je moč zgraditi komunikacijo zaveze do čebel, kot so urbani čebelnjaki in sajenje medovitih rastlin.« Na ne le na jasno, ampak tudi transparentno komunikacijo, ki jo ceni vse več potrošnikov, pa je opozorila Sodja: »Če bo Medex komuniciral splošne zelene izjave, da prispeva k dobrobiti in ohranjanju čebel, bo moral to dokazati z verodostojnimi certifikati ter rednimi revizijami.« Nenazadnje pa je Florjančič dodala, da je nepogrešljiva tudi »odločnost vodstva za spremembo, določitev fokusa in prenos odgovornosti na vse sodelavce z navdihujočim vodenjem in spodbujanjem inovativnosti.«

Razpravo z izvrstnimi strokovnjaki o izzivih obeh gospodarskih družb je povezovala Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER Partnerstva za trajnostno gospodarstvo in članica delovne skupine Chapter Zero Slovenia, ki je dogodek zaključila s pozitivno mislijo: "Izjemno ponosna sem, da sem del pomembne pobude Chapeter Zero za dvig ambicioznosti podnebnega ukrepanja in dvig odgovornosti za doseganje podnebnih ciljev na najvišjih nivojih v gospodarskih družbah."

Posebna zahvala gre glavnemu partnerju dogodka odvetniški pisarni CMS Reich-Rohrwig Hainz in partnerju dogodka BTC, ki sta omogočila izvedbo dogodka.