Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v EU v Q4 2022: Slovenija z največjim zmanjšanjem emisij

23 Maj 2023

Po nedavnih ugotovitvah Eurostata so se emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji (EU) v četrtem četrtletju leta 2022 zmanjšale za 4 %, pri čemer jih je spremljala gospodarska rast. Slovenija je bila prepoznana kot država članica z največjim zmanjšanjem emisij, in sicer za -15,7 %.

 

V četrtem četrtletju leta 2022 so se emisije toplogrednih plinov v EU v primerjavi z enakim četrtletjem leta 2021 zmanjšale za 4 %. To zmanjšanje emisij je sovpadalo z 1,5-odstotnim povečanjem bruto domačega proizvoda (BDP) EU. Pri tem je zlasti pomembno, da so se emisije toplogrednih plinov v EU v primerjavi s četrtim četrtletjem leta 2019, ki je bilo pred pandemijo, zmanjšale za 6 %.

Gospodarska sektorja, ki sta največ prispevala k emisijam toplogrednih plinov, sta bila proizvodnja in gospodinjstva (vsak z 21 %), sledili so oskrba z električno energijo in plinom (20 %), kmetijstvo (13 %) ter promet in skladiščenje (11 %).

Emisije so se zmanjšale v šestih od devetih gospodarskih sektorjev, in sicer od -0,3 % v sektorju oskrbe z vodo, kanalizacije, ravnanja z odpadki in gradbeništva do -9,7 % v sektorju oskrbe z električno energijo, plinom, paro in klimatizacijo. Emisije pa so se povečale v sektorjih prometa in skladiščenja (+7,0 %), storitev (razen prometa in skladiščenja) (+1,6 %) ter rudarstva in kamnolomstva (+1,0 %).

Avtor: Eurostat, 2023

Z veseljem opažamo, da je Slovenija med državami članicami EU najbolj zmanjšala emisije, in sicer za -15,9 %. Medtem ko so se emisije v večini držav EU zmanjšale, so se na Irskem, v Latviji, na Malti in na Danskem povečale.

Od 23 držav članic EU, ki so dosegle zmanjšanje emisij, se je BDP zmanjšal le v petih državah (Estonija, Luksemburg, Litva, Finska in Švedska). To jasno dokazuje, da lahko spodbujamo gospodarsko blaginjo in hkrati dajemo prednost okoljski odgovornosti.

Novica temelji na ugotovitvah Eurostata, ki so na voljo tukaj.