Chapter Zero pričenja z delovanjem v Sloveniji

18 April 2023

Pobuda Chapter Zero Slovenia, namen katere je spodbuditi organe vodenja in nadzora družb k ukrepanju kot odziv na podnebne spremembe, je pričela s svojim delovanjem. S tem se Chapter Zero Slovenia pridružuje globalni pobudi Climate Governance Initiative in se osredotoča na razvoj kompetenc organov vodenja ter nadzora gospodarskih družb v Sloveniji, da bi podnebne spremembe postale ena izmed njihovih prednostnih nalog. Pobuda poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar. Vlogo organizacije gostiteljice je prevzela Britansko-slovenska gospodarska zbornica, ki je skupaj z Združenjem nadzornikov Slovenije in družbo Deloitte Slovenija vzpostavila Chapter Zero Slovenia.

novice_1/BANNER_CHAPTER-ZERO_MAR23

Poziv organom vodenja in nadzora k ukrepanju v luči podnebnih sprememb

Namen Climate Governance Initiative je spodbuditi organe vodenja in nadzora po vsem svetu k naslavljanju podnebnih sprememb ter zavezanosti 8 načelom podnebnega upravljanja (več o načelih), da bi prepoznali, da je podnebno upravljanje sestavni del osnovnega odgovornega upravljanja. To se uresničuje z razvijanjem in podpiranjem nacionalnih pobud, imenovanih Chapter Zero, ki svoje člane bogatijo z veščinami in znanjem, potrebnim za to, da podnebne spremembe postanejo prednostna naloga organov vodenja in nadzora.

V okviru Climate Governance Initiative delujejo nacionalni in regionalni Chapter Zero po vsem svetu, ki zastopajo 50 držav in več kot 100.000 članov. Chapter Zero Slovenia je v svetovni mreži pobud postal 25. aktivni Chapter.

"Podnebne spremembe v zadnjih letih predstavljajo vse večje tveganje ne le za človeštvo, temveč za celoten planet in svetovno gospodarstvo. Jasno je, da moramo podnebne spremembe nasloviti skupaj – posamezniki, gospodarske družbe in vlade. Aktivno in odgovorno udejstvovanje industrije in družb pri blaženju podnebnih sprememb ter prilagajanju nanje je ključnega pomena. Zato smo ustanovili Chapter Zero Slovenia, ki predstavlja prelomni korak na poti k uresničitvi tega cilja v naši državi," pravi Miha Košak, častni predsednik Chapter Zero Slovenia in podpredsednik Britansko-slovenske gospodarske zbornice.

Mojca Markizeti, vodja delovne skupine Chapter Zero Slovenija in direktorica za ESG in podnebje v družbi Deloitte Slovenija, ugotavlja: "Smo na prelomni točki, ko imamo na globalni ravni znanje in tehnologijo za prilagajanje na podnebne spremembe ter njihovo ublažitev. Vsa pozornost pa je sedaj usmerjena proti gospodarskim družbam in odgovornosti njihovih organov vodenja in nadzora."

"V Združenju nadzornikov Slovenije smo ponosni, da lahko sodelujemo pri vzpostavljanju pobude Chapter Zero Slovenia. Okoljski vplivi poslovanja in pomen podnebnih sprememb morajo postati ena izmed prioritet slovenskih gospodarskih družb. V okviru Chapter Zero Slovenia bomo tako lahko vsi skupaj aktivno sodelovali pri razvoju ustreznih kompetenc in zavedanja članov njihovih organov vodenja in nadzora," dodaja Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije.

Chapter Zero Slovenia je pobuda za podnebne spremembe, katere cilj je spodbujanje standardov odgovornega poslovanja in trajnostnega razvoja v Sloveniji s ciljem:

  • izboljšati ozaveščenost organov vodenja in nadzora o podnebnih spremembah ter njihovo razumevanje tveganj in priložnosti, ki jih prinašajo podnebne spremembe,
  • razviti njihove kompetence, veščine in znanje, da bi začeli obravnavati in se soočati s podnebnimi spremembami,
  • razumeti vlogo organov vodenja in nadzora pri naslavljanju tveganj in priložnosti, povezanih s podnebnimi spremembami, da bi zagotovili dolgoročno odpornost in uspešnost svojega poslovanja.

Za uresničitev teh ciljev bo Chapter Zero Slovenia organiziral različne brezplačne dogodke (v živo in preko spleta), ustvarjal podkaste, delil znanje ter omogočil svojim članom, da se udeležijo dogodkov in delavnic, ki jih organizirajo drugi Chapter Zero.

Članstvo v Chapter Zero Slovenia je brezplačno in je namenjeno članom nadzornih svetov, uprav in upravnih odborov, strokovnjakom za trajnostni razvoj in podnebne spremembe ter drugim zainteresiranim.