Častni predsednik Chapter Zero Slovenia imenovan za člana odbora Financial Sector Hub-a

6 Julij 2023

Miha Košak, častni predsednik Chapter Zero Slovenia in podpredsednik Britansko-slovenske gospodarske zbornice, je bil imenovan v Steering Committee Financial Sector Hub-a v okviru Climate Governance Initiative.

Financial Sector Hub ima pomembno vlogo pri spodbujanju razprav in sprememb v finančnem sektorju na področju podnebnih izzivov. Z zagotavljanjem podpore, smernic in priložnosti za izmenjavo Hub organom vodenja in nadzora omogoča, da se spopadejo s kompleksnostjo podnebnih sprememb in njihovimi posledicami za finančni sektor. Sodelovanje g. Košaka v odboru bo nedvomno prispevalo k doseganju ciljev pobude. Imenovanje predstavlja njegovo zavezanost k spodbujanju trajnostnih praks in vključevanju podnebnih vidikov v procese odločanja finančnih institucij.

G. Košak je ob svojem imenovanju poudaril pomen robustnega podnebnega upravljanja v finančnem sektorju: